Tijdens het Bridgecongres is de Hunebed Trofee uitgereikt. Dit jaar is de trofee voor een bijzonder initiatief in Nieuw-Vennep. Daar wordt op het Herbert Vissers College sinds 2013 het vak ‘Bridge’ gegeven. Het Herbert Vissers College is hiermee de eerste middelbare school waar bridge, als volwaardig keuzevak compleet met beoordeling en vermelding op het rapport, op het lesrooster staat. Namens alle bridgers dankt de BridgeBond Romano de Bock en Sam Spaargaren hartelijk voor hun enthousiasme en inspanningen om scholieren aan het bridgen te krijgen!

Toen er in 2012/2013 één van de vijf talentvakken* wegviel zagen twee docenten van de school Romano de Bock (inmiddels met pensioen) en Sam Spaargaren een kans. Bridge leek hen uitermate geschikt als talentvak. Een goed uitgewerkt voorstel wist de schoolleiding ervan te overtuigen dat Bridge uitstekend zou passen. Sam en Romano gaven hierin aan dat bij bridge allerlei educatieve en vormende elementen, attitudes en vaardigheden aan bod komen en dat bridge bij de kerndoelen van maar liefst 5 vakken past.Elk schooljaar weten Sam en Romano via een korte kennismaking leerlingen ervan te overtuigen dat Bridge het leukste talentvak is. Deze leerlingen volgen dan twee jaar het talentvak ‘bridge’. Inmiddels lopen op het HVC zo’n 150 leerlingen rond die de basis van het bridgespel onder de knie hebben en zijn er ruim 800 leerlingen die kennisgemaakt hebben met minibridge. Uiteraard doen er jaarlijks ook leerlingen mee aan de diverse jeugdkampioenschappen in Utrecht.
 
De Hunebed Trofee is daarom dit jaar voor Romano de Bock en Sam Spaargaren, als eerste middelbare school docenten ‘bridge’ en voor het Herbert Vissers College, als eerste middelbare school die het heeft aangedurfd Bridge als vak op te nemen.

* In de onderbouw van vwo en havo volgt elke leerling naast de ‘gewone’ vakken een talentvak.


Romano de Bock (links) en Sam Spaargaren (met trofee) van het Herbert Vissers College ontvangen de Hunebed Trofee van Hans Hoek, voorzitter van het district Drenthe en Koos Vrieze, voorzitter van het Bondsbestuur.

Foto credits: Paul te Stroete