Als u contact heeft met de helpdesk, kunt u hierop klikken om hulp op afstand te activeren.

Om zo goed mogelijk te kunnen functioneren als organisatie, is het belangrijk dat de NAW-gegevens zo compleet mogelijk zijn. Met het oog op de privacy is het daarentegen niet gewenst dat derden die gegevens kunnen zien.

Ongewenste e-mail kan reclame zijn, maar ook phishingmails. Deze phishingmails zijn gevaarlijk, omdat er door criminelen getracht wordt gevoelige informatie te achterhalen, zoals inloggegevens bij een bank. Hier wordt beschreven hoe je deze phishingmails kan herkennen.

De BridgeBond gaat altijd zorgvuldig met je e-mailadres om. Wij geven de gegevens van onze leden nooit aan externe partijen. Toch komt het voor dat je een e-mail ontvangt van een onbekende partij waarvan de inhoud wel bridge-gerelateerd is. Die externe partij heeft je e-mailadres dan waarschijnlijk op je clubsite gevonden. Het is aan te raden de e-mailadressen op de clubsites zoveel mogelijk af te schermen. Daarmee vermijd je ook spamberichten en/of phishingmail.

NBB-Rekenprogramma
Het gratis uitrekenprogramma van de Nederlandse Bridge Bond voor aangesloten clubs.
Klik hier voor meer informatie.

NBB-Clubsites
Op http://www.nbbclubsites.nl/ hebben alle districten en aangesloten verenigingen een gratis website.

Uitslagenservice (USS)
Vanuit het NBB-Rekenprogramma kunnen de uitslagen verstuurd worden naar de uitslagenpagina's op de NBB-Clubsites

MijnNBB

Via http://www.mijnnbb.nl/ is de ledenadministratie direct toegankelijk voor leden en clubbestuurders. Leden kunnen hun eigen gegevens raadplegen en wijzigen. Functionarissen van een bridgevereniging of een district kunnen hier op een eenvoudige wijze hun administratieve taken uitvoeren.

Bridgemate
Bij problemen met Bridgemates of het basisstation kunt u contact opnemen met Bridgesystems: www.bridgemate.nl

NBB Helpdesk: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    030-2759909
Bij problemen met bovenstaande programma's staat de helpdesk van de NBB klaar om u te helpen. 
Als u telefonisch contact heeft, kunt u een Teamviewer-sessie starten waarbij de helpdesk mee kan kijken; klik hierop om dit te activeren.         

Hoewel bij het gereedmaken van alle webuitingen door de Nederlandse Bridge Bond (NBB) de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet juist is, of na verloop van tijd verouderd. Het gebruik maken van webuitingen is dan ook voor eigen risico. De NBB sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade die wordt geleden ten gevolge van mogelijke onjuistheden in de webuitingen.

Verwerking van persoonsgegevens
De Nederlandse Bridge Bond (NBB) respecteert en beschermt de privacy van zijn leden en clubleden. De NBB spant zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan hem wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals die in dit statement zijn omschreven.

Uiteraard is het mogelijk om cookies te blokkeren of achteraf te verwijderen. De meeste internetbrowsers kunnen zodanig ingesteld worden, dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt.  De wijze waarop u dit kunt doen is afhankelijk van de browser die u gebruikt. U dient er rekening mee te houden dat bepaalde delen van de NBB website(s) niet of niet optimaal zullen functioneren wanneer u cookies blokkeert.

Algemene Voorwaarden Gegevensuitwisseling NBB
Acceptatie verloopt automatisch via inloggen op NBB-websites