Koos Vrieze
(voorzitter)
Maastricht
Marten La Haye
(penningmeester)
Bergen NH
Jeroen Bruggeman
(bestuurslid)
Haarlem
Theo van Munnen
(bestuurslid)
Bilthoven

Mail

Mail

Mail

Mail

 
Alexandra Ouwejan
(bestuurslid)
Breukelen
Jan Stavast
(bestuurslid)
Drachten
Petra van Wingerden-
Boers
(vicevoorzitter)
Velp
Gijs van der Scheer
(secretaris,
geen bestuurslid)
Soest

Mail

Mail

Mail

Mail

Het Bondsbestuur werkt langs de lijnen van Goed Sportbestuur bij het vervullen van openvallende vacatures in het Bondsbestuur. Gebruikelijk is om via de eigen openbare kanalen (website) bekend te maken dat nieuwe bestuursleden worden gezocht.

Rooster van benoeming en aftreden:

Koos Vrieze (voorzitter) is in 2018 voor 3 jaar herbenoemd in de functie van voorzitter. Marten La Haye is in 2017 in functie als penningmeester benoemd voor de periode van twee jaar. Jan Stavast en Jeroen Bruggeman zijn herbenoemd in 2018. Petra van Wingerden-Boers is in 2018 voor de zittende periode herbenoemd. In 2016 zijn Marten La Haye, Theo van Munnen en Alexandra Ouwejan benoemd. 
Een zittingsperiode is drie jaar. Bestuursleden kunnen twee keer worden herbenoemd.

Het Bondsbestuur van de BridgeBond krijgt veel uitnodigingen voor recepties en bijeenkomsten van districten, jubilerende verenigingen, denksportcentra en overheid. Er zijn zo veel uitnodigingen dat het Bondsbestuur zich laat bijstaan door zeven ‘Ambassadeurs’. Zij vertegenwoordigen het Bondsbestuur regelmatig bij representatieve zaken.

De Ambassadeurs (v.l.n.r.) Barbara van Dijk (Maarssen), Wieb Brouwer (Zwolle), Ed Franken (Haarlem), Marcel Mol (Breda), Harry van de Peppel (Bunde), Armand Trippaers (Soest) en Pim Vaders (Hurwenen) hebben grote verdiensten voor de BridgeBond en zijn goed op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen de BridgeBond.

Fotograaf: Wouter Kooken