Het Bondsbestuur werkt langs de lijnen van Goed Sportbestuur bij het vervullen van openvallende vacatures in het Bondsbestuur. Gebruikelijk is om via de eigen openbare kanalen (website) bekend te maken dat nieuwe bestuursleden worden gezocht.

Rooster van benoeming en aftreden:

Koos Vrieze (voorzitter) is in 2018 voor 3 jaar herbenoemd in de functie van voorzitter. Marten La Haye is in 2017 in functie als penningmeester benoemd voor de periode van twee jaar. Jan Stavast en Jeroen Bruggeman zijn herbenoemd in 2018. Petra van Wingerden-Boers is in 2018 voor de zittende periode herbenoemd. In 2016 zijn Marten La Haye, Theo van Munnen en Alexandra Ouwejan benoemd. 
Een zittingsperiode is drie jaar. Bestuursleden kunnen twee keer worden herbenoemd.