Het Bondsbestuur van de BridgeBond krijgt veel uitnodigingen voor recepties en bijeenkomsten van districten, jubilerende verenigingen, denksportcentra en overheid. Er zijn zo veel uitnodigingen dat het Bondsbestuur zich laat bijstaan door zeven ‘Ambassadeurs’. Zij vertegenwoordigen het Bondsbestuur regelmatig bij representatieve zaken.

De Ambassadeurs (v.l.n.r.) Barbara van Dijk (Maarssen), Wieb Brouwer (Zwolle), Ed Franken (Haarlem), Marcel Mol (Breda), Harry van de Peppel (Bunde), Armand Trippaers (Soest) en Pim Vaders (Hurwenen) hebben grote verdiensten voor de BridgeBond en zijn goed op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen de BridgeBond.

Fotograaf: Wouter Kooken