Nederlandse Bridge Bond

Nieuws van de NBB-Clubsites

 • Verslag clubavond 25 september (Jaap)
  B.C. Oog in Al (2024)

  Jaap schreef zijn verslag "Maximale deelname" ruim voor de nieuwe maatregelen van de regering uitlekten.
  Een vooruitziende blik, maar niet leuk. Geniet dus allemaal nog maar eens van een live-bridge verslag, we weten niet of dat er volgende week ook komt.
  Lees: "Maximale deelname" van Jaap.

   

 • Aangepaste regels voor fysiek bridge
  B.C. Theseus (29021)

  Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen die vanavond (28 september) aangekondigd zijn gaat er het een en ander veranderen voor onze bridgeavonden.
  De extra maatregelen waar we rekening mee moeten houden zijn de volgende:
  - De horeca moet om 22.00 uur sluiten
  - Er mogen maximaal 30 mensen binnen aanwezig zijn
  - Er mag geen publiek aanwezig zijn bij sport wedstrijden
  Dit betekent dat er voor bridgeclub Theseus vanaf dinsdag 29 september de volgende, extra, maatregelen zijn getroffen:
  - We beginnen om 19.00 uur met bridgen. We spelen dan 4 rondes van 5 spellen. Om 22.00 uur dient iedereen Theseus verlaten te hebben.
  - Er kunnen op een avond maximaal 14 paren meedoen. Meld je dus op tijd aan.
  - Je kunt niet meer binnen komen lopen om (even) te kijken naar het bridgen
  - Meelopen met een paar als kibitzer mag ook niet meer

 • Enquête resultaten
  Aaltense B.C. (7501)

   

      Aaltense Bridge Club

             Secretariaat: Willebrordstraat 7, 7121 DR Aalten

   

  Aalten, 27 september

   

  Beste leden,

   

  Afgelopen donderdag zijn de resultaten van de enquête in een gezamenlijke vergadering van het bestuur en de technische commissie besproken.

   

  De resultaten samengevat:

  76 leden hebben aangegeven weer te willen gaan bridgen in "de Hofnar"

  48 leden hebben zich daarvoor afgemeld

  20 personen blijven alleen op de woensdagavond meespelen met stepbridge

  Voor het complete overzicht verwijs ik naar de bijlage ,zie beneden!

   

  Op basis van het aantal aanmeldingen voor de Hofnar (38 paren) en omdat maximaal 40 personen in de Serrezaal kunnen spelen (gezien de capaciteit van de ventilatie) is besloten twee speelgroepen samen te stellen van resp. 20 en 18 paren met als uitgangspunt de competitieresultaten van maart. Op die manier kan iedereen elke 14 dagen bridgen in de Hofnar.

   

  Er zijn 15 leden die zich afzonderlijk hebben aangemeld; wij verzoeken hen zelf contact te zoeken met een andere losse speler, dan wel zich aan te melden als reserve.

   

  Besloten is alvast de nodige maatregelen te nemen, zodat in de Serrezaal “corona-veilig” kan worden gebridged:

  - protocollen en de aanmeldingscheck zijn opgesteld (zie de bijlagen voor de aanmeldingscheck en het spelersprotocol)

  - belijning wordt aangebracht 

  - handgel en tissues, afvalbakjes desinfectiemiddelen e.d. worden aangeschaft. 

  Hierbij wordt nauw samengewerkt met de woensdagmiddag bridge die het corona-beleid van onze club volledig volgt.

   

  Omdat het aantal besmettingen de laatste dagen sterk toeneemt heeft bestuur besloten in oktober nog niet te starten in “de Hofnar”. Eind oktober bespreekt het bestuur opnieuw of en zo ja wanneer daadwerkelijk kan worden gespeeld in de Hofnar””.

   

  Stepbridge: 

  De woensdagavond blijft gehandhaafd om in clubverband online met elkaar te bridgen. Gemiddeld 20 paren nemen daar wekelijks aan deel. Twee spelers hebben zich daarvoor afgemeld.

  Maandagmiddag: besloten is deze middag te laten vervallen in verband met de geringe belangstelling. Als alternatief wijzen wij op de mogelijkheid dat leden zelf een tafel kunnen openen en stoelen kunnen reserveren voor andere leden (voor een toelichting: zie de bijlage)

  Tot zover de resultaten van de enquête en de op grond daarvan genomen besluiten.

   

  Graag nog jullie aandacht voor de Rabo ClubSupport actie 2020.

  Dit jaar hebben wij als bestedingsdoel de aanschaf van een schudmachine aangegeven met als onderbouwing dat daarmee de speelkaarten minder vaak worden aangeraakt en de uitslagen makkelijker geautomatiseerd kunnen worden verwerkt.

  Elk Rabobank-lid mag 5 stemmen uitbrengen op de verenigingen en stichtingen, waarvan er maximaal 2 op dezelfde vereniging/stichting mogen worden uitgebracht. Er kan vanaf 5 oktober worden gestemd tot 25 oktober.

   

  Lief en leed: Karin Kranenbarg liet ons weten dat zij onlangs een nieuwe heup heeft gekregen. Dat is goed gegaan. Zij verblijft nu voor enkele weken in de Pronsweide voor revalidatie. Zij bedankt iedereen voor de kaarten, de bloemen en de telefoontjes.

  Hans Breuker heeft enkele weken geleden in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk een rugoperatie ondergaan. Ook die operatie is goed verlopen en het herstel verloopt positief.

   

  Nieuwe website:op 1 oktober vervalt de huidige website. Vanaf die datum is de nieuwe website van onze club beschikbaar. Ga daarvoor naar:

  https//:7501.bridge.nl (geen www intypen!)
   

  Wij vertrouwen erop u met dit bericht voldoende te hebben geïnformeerd.

  Met vriendelijke groeten,

  Bea van der Kooi, Loes Hulshof, Maarten van der Horst, Cees Ubbels en Lou Ritzen

   

  UITSLAG ENQUÊTE

   

  Aangemelde AB-paren:

   

  Losse AB-spelers:

   

  1

  A

  Alie van Doggenaar

  Yola van der Horst

   

  1

  A

  Aad Zonneveld

   

  2

  A

  Cees Ubbels

  Tonny Vultink

   

  2

  A

  Clara Dirks

   

  3

  A

  Henri Jentink

  Henk Tempels

   

  3

  A

  Eimbert Tausch

   

  4

  A

  Jacqueline Voordouw

  Thérèse Wolters

   

  4

  AB

  Betsie ter Maat

   

  5

  A

  Sandra Crooij

  Sylvia Hakvoort

   

  5

  AB

  Henk ter Maat

   

  6

  A

  Wim Aalders

  Willem Heinen

   

  6

  B

  Adrie Fransz

   

  7

  AB

  Ellen Etten

  Ria Nas

   

  7

  B

  Ria Kruisselbrink

   

  8

  BA

  Alie Hoitink

  Tonny Zomer

   

  8

  BC

  Betsie ten Dolle

   

  9

  BA

  Ans van Thiel

  Maaike Vocking

   

   

   

   

   

  10

  BA

  Willy Nijhof

  Hennie Uwland

   

   

   

   

   

  11

  B

  Bertus Beernink

  Johan Vreeman

   

  Totaal: 20 paren

   

  12

  B

  Hans Breuker

  Wim Peters

   

   

   

   

   

  13

  B

  Bea van der Kooi

  Jan Wiggers

   

   

   

   

   

  14

  B

  Annie Jansink

  Irene Kempink

   

   

   

   

   

  15

  BC

  Christine Heutink

  Doortje Smeenk

   

   

   

   

   

  16

  BC

  Maarten van der Horst

  Dolf Nijhoff

   

   

   

   

   
                   

  Aangemelde CD-paren:

   

  Losse CD-spelers:

   

  1

  BC

  Nienke Heinen

  Annie Stoltenborg

   

  1

  CB

  Jeanet Papiermole

   

  2

  CB

  Ina Zaalmink

  Marina Zaalmink

   

  2

  C

  Diesje Koning

   

  3

  C

  Johan VreemanKtn

  Willemien Vreeman

   

  3

  C

  Sonja Willemsen

   

  4

  C

  Gert Etten

  Inus Klein Entink

   

  4

  C

  Mientje Megens

   

  5

  CD

  Gerda Langwerden

  Ria Theissen

   

  5

  D

  Arja Mackor

   

  6

  CD

  Sandra Inja

  Ria Prinsen

   

  6

  D

  Truus Bevers

   

  7

  DC

  Annie Hoefman

  Ton Keijser

   

  7

  D

  Paulina Wesselink

   

  8

  DC

  Clemens Frencken

  Wilma Frencken

   

   

   

   

   

  9

  DC

  Gerry Hissink

  Hennie Saalmink

   

   

   

   

   

  10

  DC

  Jannine Garretsen

  Riet van Hillo

   

  Totaal 18 paren

   

  11

  DC

  Loes Hulshof

  Elly Laman

   

   

   

   

   

  12

  DC

  Ineke te Brake/ Ria Lurvink/Tineke Ubbels

   

  (+ WL met Coronacoördinator)

   

  13

  D

  Willemien Berendsen

  Gerrit Rutgers

   

   

   

   

   

  14

  D

  Anton Zaalmink

  Ben Zaalmink

   

   

   

   

   

  15

  D

  Francis te Plate

  José Ubbink

   

   

   

   

   
                   
     

  Afgemeld:

       

  Alleen StepBridge:

   
     

  Aart Willem Udo

  Jannie Theissen

       

  Aart Willem Udo

   
     

  André Raben

  Jeanne vd Bruggen

       

  André Raben

   
     

  Ank van den Berg

  Jenni Jansen

       

  Ank van den Berg

   
     

  Anneke Betting

  Karin Kranenbarg

       

  Anneke van der Linden

   
     

  Anneke vd Linden

  Leendert van der Kooi

   

       

  Annie Essink

   
     

  Annie Essink

  Lidy Pillen

       

  Bennie ten Barge

   
     

  Ans Lettink

  Loes Mensink

       

  Cobi Scholten

   
     

  Arie Prins

  Lou Ritzen

       

  Dini Prinsen

   
     

  Bea Antón

  Lucy Boschker

       

  Loes Mensink

   
     

  Ben Boschker

  Marga ten Barge

       

  Lou Ritzen

   
     

  Bennie ten Barge

  Miny Holstein

       

  Miny Holstein

   
     

  Chris Veenemans

  Mirjan Bolwerk

       

  Natallia Lysina

   
     

  Cobi Scholten

  Nel Blomesath

       

  Nel Blomesath

   
     

  Dini Prinsen

  Nelly Raben

       

  Nelly Raben

   
     

  Elly Ubbink

  Pablo Antón

       

  Sander Prinsen

   
     

  Eugenie Mudde

  Piet Lettink

       

  Tiny Meijnen

   
     

  Fritz Köchl

  Ria Hoffman

       

  Truus van Heuveln

   
     

  Gretha Navis

  Tine te Paske

       

  Wil van Buuren

   
     

  Harry Hoffman

  Truus van Heuveln

       

  Wim Hengeveld

   
     

  Huib van Everdingen

  Truus Wagener

       

  Wim Venderbosch

   
     

  Ineke Weerkamp

  Wil van Campen

       

   

   
     

  Jan Koster

  Wilbert Kl Hesselink

       

   

   
     

  Jan Lensink

  Wim Hengeveld

       

  Totaal: 20 personen

   
     

  Janke Lensink

  Wim Venderbosch

       

   

   
 • Corona beleid
  Aaltense B.C. (7501)

   Aanmeldingscheck voor bridgen:
  Voordat u zich aanmeldt, verzoeken wij eerst een check te doen door
  onderstaande vragen te beantwoorden.
  Heeft u een of meerdere klachten in de afgelopen 24 uur?

  Hoesten
  Verkoudheidsklachten
  Verhoging of koorts
  Benauwdheid
  Reuk en/of smaakverlies
  Ja/nee
  Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of
  benauwdheidsklachten?

  Ja/nee
  Heeft u het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen
  vastgesteld (in een lab)?

  Ja/nee
  Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en heeft u
  in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog
  klachten had?

  Ja/nee
  Bent u korter dan 14 dagen geleden uit een land/regio teruggekeerd met
  code oranje rood?

  Ja/nee
  Bent u in quarantaine omdat u direct contact hebt gehad met iemand
  waarbij het coronavirus is vastgesteld?

  Ja/nee
  Als u één van deze vragen met ja heeft beantwoord,
  meldt u zich dan niet aan voor het bridgen.
  Bent u al aangemeld dan graag afmelden.

  Alleen samen krijgen we corona onder controle!!

 • Info vd vz
  B.C. Oude Tonge (14037)
 • Nieuwe Website van af 1 october 2020
  B.C. Oude Tonge (14037)

   Beste leden al weer n geruime tijd geleden dat we Bridge speelden in de Grutterswei. Dit kwam omdat de meesten onder ons aangaven met ingang van 1 sept niet te willen beginnen. Echter iedereen zou kunnen spelen in Middelharnis, uiteraard dien je dan lid te zijn. Ook op internet ben je welkom bij Bc- Menheerse op woensdagavond. Vr gr ben

 • Agenda clubsites
  B.C. Sassem Troef (9017)

  Op 1 oktober wordt de bestaande website door de NBB vervangen door een nieuwe  website. Daarbij wordt ook de vertrouwde agenda uit de lucht gehaald. In deze Corona-tijd hebben we met deze agenda de clubavonden goed kunnen regelen. De NBB werkt aan een nieuwe agenda. Deze agenda hebben we slechts kort kunnen bekijken. Er zijn verbeteringen, maar ook functies die anders werken dan we graag zouden willen en sommige functies werken nog niet. Mogelijk kunnen we vanaf donderdag 1 oktober de aanmeldingen niet of niet goed ontvangen.

  Lukt het je niet om je vanaf 1 oktober via de agenda aan te melden stuur dan een mailtje met je aanmelding naar het mailadres van het speelmoment t.w. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,';document.getElementById('cloak43ee25ebadeb3d3fe133001f5d39beef').innerHTML += ''+addy_text43ee25ebadeb3d3fe133001f5d39beef+'<\/a>'; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.nl en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
  We houden je via mail en de site op de hoogte van de inschrijvingen. Jullie weten nu dat er iets gaat veranderen en dat er onvolkomenheden kunnen zijn. Wij vragen daarvoor je begrip. We vertrouwen er op dat de agenda op de nieuwe site 9017.bridge.nl binnenkort wel naar behoren functioneert.

   

   

 • Website BC heijermans vernieuwd per 1 oktober a.s.
  B.C. Heijermans (4027)

   De website van BC Heijermans werd gemaakt en ondersteund door de NBB.

  Na 8 jaar vond de NBB het tijd om de websites qua lay-out en structuur aan te passen.

  Op donderdag 1 oktober wordt de oude website offline gehaald en de nieuwe actief.

   

  Voor meer info over de veranderingen zie https://www.bridge.nl/kennisbank/nieuwe-clubsites/

 • Start seizoen 2020/ 2021
  Bridgeclub Barbestein (14040)

   Op 2 november 2020 starten we weer met bridgen in de Fonteyne.

   

   Aanvang:  13.00 uur

   aanwezig: 12.45 uur

 • Nieuwe Tafels Friescheveen in wording
  Bridge '86 (12034)

  Zie fotoalbum

   

Bridgenieuws van Kees Tammens

Nieuws van Bridgemagazine IMP