Na in te loggen komt u bij de tekst van het Handboek nieuwe leden.
Dit handboek bevat informatie over de werving, opleiding en opvang van nieuwe leden.

Het handboek is nog in bewerking en zal regelmatig worden aangevuld.
Laatste update: 10-2-2016

Deze informatie is alleen beschikbaar voor NBB-leden.