Als je bestuurder bent bij een vereniging, wil je je graag bezighouden met je taak binnen die vereniging. Bestuurders staan niet altijd stil bij hun persoonlijke aansprakelijkheid. Maar wat houdt die bestuurdersaansprakelijkheid eigenlijk in? Lees erover in de blogs van Marjo Vink over Bestuurdersaansprakelijkheid. Marjo is juriste verenigingsrecht en ondersteunt verenigingen bij hun bestuurlijke en juridische vragen. Kijk voor meer interessante onderwerpen op www.legalletters.nl.

Elke bridgevereniging krijgt er wel eens mee te maken: ruzies, conflicten, wanbetaling of gedrag dat niet door de beugel kan. Soms loopt dat zelfs uit op een schorsing of royement. Belangrijk voor de verenigingen is hoe je zo'n procedure goed aanpakt. De leden die dit overkomt willen natuurlijk ook weten wat hun rechten zijn.
In onderstaand artikel wordt dieper op deze materie in gegaan. Andere relevante informatie staat op het Verenigingsrecht Blog, of zie de pagina met reglementen van de NBB.

Het calamiteitenfonds van de Nederlandse Bridge Bond is er om bridgeverenigingen, die door een calamiteit worden getroffen, zo snel mogelijk in staat te stellen het verenigingsleven te continueren. In de praktijk functioneert het fonds als een onderlinge inboedelverzekering.
Als een vereniging door b.v. brand of diefstal wordt getroffen zal het fonds gratis vervangende materialen ter beschikking stellen. Ook de clubcomputer en de bridgemates vallen onder het calamiteitenfonds.
Er is een eigen risico van € 200,-- per geval. Dus voor kleine schades (koffie over de bridgemate) is het fonds niet bedoeld. Door het calamiteitenfonds besparen de ruim duizend aangesloten verenigingen ieder de kosten van een inboedelverzekering van
€ 100,- á € 200,- per vereniging!

De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering voor de verenigingen dekt zaken waarvoor de vereniging aansprakelijk gesteld kan worden. Iemand breekt bijvoorbeeld zijn voet omdat een koffer met spelmateriaal op die voet is gevallen. Als de vereniging voor de schade aansprakelijk is dekt de verzekeraar de schade (aan dit voorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend).

Een veel gestelde vraag aan het Bondsbureau gaat over bestuurdersaansprakelijkheid en de hoofdelijke aansprakelijkheid van verenigingsbestuurders. Deze aansprakelijkheid wordt niet gedekt door de WA-verzekering. Over deze juridische kwesties kunt u meer informatie vinden op de internetsite www.notaris.nl.