Onderstaand formulier kunt u gebruiken bij klachten over de dienstverlening van de BridgeBond (Klachtenreglement). Voor meer informatie over het indienen van klachten kunt u terecht in de Klachtenwijzer.

dhr mw
Naam:
Email (verplicht):
Bondsnummer:
Straat+huisnr.:
Postcode+plaats:
Telefoon:
Om zeker te weten dat dit formulier door een persoon is ingevuld vragen we u onderstaande code over te tikken in het vakje ernaast. De code is hoofdlettergevoelig.