Klachten over de dienstverlening van de BridgeBond

Het Klachtenreglement is verankerd in artikel 24 lid 2 van Statuten van de BridgeBond (NBB) en is opgesteld in het kader van Goed Sportbestuur. Het reglement heeft tot doel: 1) het recht doen aan de individuele klager, en 2) het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening van de BridgeBond.

De klachtenregeling is laagdrempelig en vindt plaats via de website van de bond. De klachten worden afgehandeld door het bondsbureau van de NBB, maar ook het Bondsbestuur leest passief mee (via de secretaris) en neemt kennis van de binnenkomende klachten.

Deze klachtenregeling richt zich alleen op gedragingen van onder verantwoordelijkheid van de BridgeBond werkzame medewerkers in de uitoefening van hun functie (klachten over de dienstverlening van de BridgeBond). Via het Klachtenformulier kan de klager zich identificeren en is er een vormvrij vak waarin de klager zijn klacht kwijt kan. De aard van de klacht is dus niet omschreven en kan ook (vermeende) discriminatie en/of racisme betreffen. Het gaat dus niet om geschillen en gedrag van clubbridgers (al dan niet onderling), tussen clubbridgers en clubs of tussen clubs onderling. In deze gevallen is er sprake van niet-ontvankelijkheid.

Verzwaarde procedure

Mede geïnspireerd door de eerder genoemde regelgeving van NOC*NSF en gelet op de statuten, wil de BridgeBond ook een met meer waarborgen omklede procedure vaststellen voor die klagers die geen vertrouwen hebben in de vormvrije afdoening door het bondsbureau van de BridgeBond zoals die hierboven is omschreven. De klager moet uitdrukkelijk voor deze verzwaarde procedure kiezen. Voor de procedure van deze verzwaarde procedure wordt verwezen naar het Klachtenreglement.

 Klachtenreglement NBB 16 september 2013