Recent heeft het Mulier Instituut in opdracht van de BridgeBond een zogenaamde procesevaluatie gedaan. De evaluatie betreft de laatste twee afgeronde Denken en Doen projecten (in Almere en Borger). Wat blijkt: zowel de deelnemers als de bridgedocenten tonen zich enorm enthousiast over dit tweejarig project. Het is hartverwarmend om de citaten van de deelnemers en docenten te lezen.

Eenzaamheid wordt erkend als groot probleem in Nederland. Meer dan 70% van de gemeenten in Nederland hebben in hun coalitieakkoord geschreven eenzaamheid te willen aanpakken. De BridgeBond hoopt met Denken en Doen hier een zinvolle maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren.

 

De BridgeBond heeft Denken en Doen in 2008 geregistreerd als ‘interventie tegen eenzaamheid’. Met behulp van veel literatuurstudies, maar ook door het laten doen van wetenschappelijk onderzoek naar concrete Denken en Doen projecten door Nivel en het Mulier Instituut is deze interventie ontwikkeld en goed onderbouwd. Veel meer dan honderd Denken en Doen projecten zijn inmiddels door de BridgeBond in samenwerking met gemeenten succesvol uitgevoerd en afgerond.