Het Bondsbestuur heeft in september het nieuwe Jeugdbeleidsplan 2018-2022 goedgekeurd. Het beleid richt zich erop bridge in het onderwijs van middelbare scholieren opgenomen te krijgen. Voor 2019 zijn de middelen begroot om een tweejarige pilot met professionele ondersteuning te starten. De bestaande activiteiten blijven ondersteund. De werving van een accountmanager is de eerste stap die binnenkort gezet zal worden. Deze accountmanager krijgt als taak scholen over te halen zich aan te sluiten bij het project.