De bridgeclubs B.C. Crash en DS ’16 hebben voor de Algemene Vergadering van de BridgeBond, die zaterdag 3 november in Papendal plaatsvindt, een motie ingediend “motie met betrekking tot fondsen NBB” (zie bijlage). Deze motie zal ter vergadering worden behandeld bij agendapunt 7 bestuursbeleid/ jeugdactiviteiten. Dit omdat de motie beoogt de financiering van jeugdbridge-activiteiten een impuls te geven.