In 2005 heeft de Commissie Goed Sportbestuur van NOC*NSF ’13 aanbevelingen voor Goed Sportbestuur – Pas toe of leg uit!’ geformuleerd waaraan het bestuursmodel van een sportbond moet voldoen.
NOC*NSF heeft deze aanbevelingen in 2008 aangevuld met de zogenoemde
‘Minimum Kwaliteitseisen’ die nog meer waarborgen voor het bestuurlijk functioneren van sportbonden bevatten.
De BridgeBond voldoet graag aan deze voorwaarden, lees: Governance NBB en Notitie Governance NBB maart 2016.