Het Nederlandse kampioenschap voor seniorenparen wordt op zaterdag 21 april gehouden in het NDC Den Hommel in Utrecht. Deelname staat open voor leden van de BridgeBond die zijn geboren in 1957 of eerder.

Er worden er twee zittingen van 20 spellen gespeeld. Aanvang 11.00 uur. Bruine Stickerconventies en Hoogst Ongebruikelijke Methoden, volgens de definities op de NBB-website, zijn niet toegestaan. Er wordt niet met schermen gespeeld.

Er zijn geldprijzen voor de eerst aankomende paren. Aantal en hoogte zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. Er worden geen lunches door de BridgeBond aangeboden.

De seniorenleeftijd wordt de komende jaren in stapjes verhoogd tot 65 jaar. Voor 2018 geldt dat iemand senior is als hij dit jaar de leeftijd van 61 (heeft) bereikt. Meer informatie over de seniorenleeftijd vind je op www.bridge.nl/wedstrijden-algemeen, onder Leeftijdscategorieën.

Districtskampioenen zijn geen inschrijfgeld verschuldigd. Van overige door een district afgevaardigde paren komt het inschrijfgeld voor rekening van het district.

Districtskampioenen en door het district afgevaardigde paren worden door de DKL aan het bondsbureau opgegeven en hoeven zich niet zelf in te schrijven.

Voor alle andere seniorenparen geldt een vrije inschrijving. Het inschrijfgeld bedraagt € 35,- per paar. Je kunt je opgeven tot en met 11 april.

Inschrijving is uitsluitend mogelijk via MijnNBB. Hier vind je een handleiding bij de inschrijfmodule.