Met ingang van het seizoen 2018-2019 zijn er twee belangrijke wijzigingen van kracht in de openparencompetities. Ten eerste zijn de districtsparencompetities losgekoppeld van de bondsparencompetities. Ten tweede kunnen nu ook 'driemanschappen' deelnemen aan de competitie.

Voorwaarde voor de deelname van driemanschappen is dat de Weko of het desbetreffende districtsbestuur de competitie daarvoor heeft opengesteld. Of dat zo is zal in de specifieke competitiebepalingen moeten worden vermeld.

Het Bondsbestuur heeft tot de noodzakelijke wijzigingen in het Competitiereglement besloten, waarmee deze aanpassingen mogelijk zijn geworden.

Formeel
Formeel betekent dit dat spelers die in de districtsparencompetitie uitkomen zich in hetzelfde seizoen ook kunnen inschrijven voor de competitie Tweede Divisie Paren. Ook spelers die rechten hebben om deel te nemen aan de Tweede Divisie paren mogen zich voor de districtsparencompetitie inschrijven en in datzelfde seizoen ook inschrijven voor de Tweede Divisie paren. De regel dat een speler die deelneemt aan een bondscompetitie paren daardoor de rechten verliest die hij verworven heeft door eerder in hetzelfde seizoen deel te nemen aan een districtsparencompetitie blijft bestaan.

Praktisch
Praktisch betekent een en ander het volgende:

  • Er komen (maximaal) vier speelregio’s in de Tweede Divisie Paren met een maximum van 32 paren per regio.
  • Rechten op een plaats in de Tweede Divisie Paren op basis van geleverde prestaties blijven bestaan.
  • De kampioenen van de hoofdklasse houden recht op deelname aan de Tweede Divisie Paren. De jaarlijkse promotiewedstrijd vervalt. Degenen met rechten hebben voorrang om deel te nemen boven degenen die zonder rechten hebben ingeschreven.
  • Degenen die zonder rechten inschrijven komen op de wachtlijst. Voor het accepteren van een inschrijving zonder rechten geldt een minimaal speelniveau, te beoordelen door de Weko.
  • De Weko bepaalt de volgorde van toelating als het aantal geaccepteerde inschrijvingen groter is dan het aantal plaatsen. Criteria zijn o.a. resultaten uit de parencompetitie van het afgelopen seizoen, het overige competitieverleden en de rating.
  • De Weko behoudt daarnaast het recht naar eigen goeddunken paren toe te laten.

Inschrijving
De inschrijving voor de bondsparencompetities zal begin 2019 worden geopend. Dan zal de procedure voor aanmelding voor de Tweede Divisie Paren ook worden gepubliceerd.

De Weko, oktober 2018