Hoewel bij het gereedmaken van alle webuitingen door de Nederlandse Bridge Bond (NBB) de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet juist is, of na verloop van tijd verouderd. Het gebruik maken van webuitingen is dan ook voor eigen risico. De NBB sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade die wordt geleden ten gevolge van mogelijke onjuistheden in de webuitingen.

De NBB verwijst hier naar zijn
Algemene Voorwaarden Gegevensuitwisseling NBB
Privacy en Cookie Statement NBB
Vooraf blokkeren en achteraf verwijderen van cookies

Utrecht, april 2015