Het Project Biedermeijer® Groen: Eenvoudig en duidelijk bieden

Klik hier voor Biedermeijer Blauw
Klik hier voor Biedermeijer Rood

Haat u ook die ellenlange besprekingen als u eens met een andere partner wilt spelen? Lijkt het u heerlijk als iedereen op het toernooi waaraan u deelneemt begrijpelijk bridge speelt? Dan moet u meer lezen over 'Het Project'.
Deze geheimzinnige titel verbergt iets dat toch tamelijk eenvoudig is. De NBB heeft een aantal standaard biedsystemen opgezet voor spelers van verschillende niveaus. De namen voor deze systemen: Biedermeijer® Groen (het eenvoudigste systeem), Biedermeijer® Blauw (een ingewikkelder variant) en Biedermeijer® Rood, voor wedstrijdspelers.
We gaan nu van start met 'Groen'. Elders op deze website worden Biedermeijer® Blauw en Biedermeijer® Rood in de steigers gezet.
Biedermeijer® Groen is voor de beginnende spelers of voor diegenen die het spel graag eenvoudig willen houden. Cursisten die de eerste twee delen van Van Start tot Finish of Leer Bridge met Berry Westra onder de knie hebben, spelen ongeveer volgens Biedermeijer® Groen.
Ik heb ooit een partner gehad die me steeds vertelde dat bridge een gemakkelijk spel is. Ik ben het, als minder begenadigde, nooit met hem eens geweest. Bridge is voor gewone stervelingen razend moeilijk. Iedereen die me gaat vertellen dat Biedermeijer® Groen te eenvoudig is, zal ik daarom direct tegenspreken. Wat moet je allemaal niet leren, voordat je een beetje kunt bridgen?
Om te beginnen moet je je allerlei begrippen eigen maken. Wat is een slag? Hoe is de volgorde van kaarten en kleuren, wat is troef, snijden, een deelscore, slem, een redbod...? Samen met het leren van het ingewikkelde biedtaaltje van de huis-, tuin- en keukenbridger vraagt dat voor de meesten meer dan een jaar studie en veel oefening.
Voor al deze 'gewone mensen' is Biedermeijer® Groen. Let wel: deze beschrijving wordt geen bridgecursus maar een opsomming van de inhoud van de 'systeemkaart'. Spelen en tegenspelen zult u door veel oefening (misschien met af en toe een boek of een lesje) veelal zelf moeten leren.
De basis van het systeem is Acol, het natuurlijk biedsysteem uit Engeland dat voor de cursussen van Sint/Schipperheyn en Westra uitgangspunt was.
De meeste van de vele oefenhanden komen uit het in 2000 op Bermuda gespeelde wereldkampioenschap.

Het openingsbod

De voorwaarden waaraan uw openingsbod moet voldoen:

 • 1, 1, 1 en 1
  U belooft 13-21 punten en ten minste een vierkaart in de geopende kleur. Met twee of meer vierkaarten biedt u de laagste kleur eerst. Met twee vijfkaarten biedt u de hoogste kleur eerst.
 • 1SA
  Open 1SA met 15-17 punten en een evenwichtige hand. Dat wil zeggen elke 4-3-3-3 verdeling, 4-4-3-2 verdeling of 5-3-3-2 verdeling met een vijfkaart in een lage kleur. Een ongedekte doubleton is geen bezwaar.
 • 2, 2 en 2
  U belooft ten minste acht slagen met de ge-opende kleur als troefkleur. Bovendien zult u veel topkracht hebben (het minimum aantal punten ligt rond de achttien).
 • 2
  Het conventionele, sterkste openingsbod; een hand waarbij de manche zeker is, of een evenwichtig verdeelde hand met ten minste 23 punten.
 • 2SA
  U belooft een evenwichtige hand (vergelijk voor de verdeling de vereisten bij 1SA) met 20-22 punten.
 • 3 of 4 in een kleur en 5 en 5
  U hebt een lange (zevenkaart) of zeer lange kleur; de kracht: minder punten dan een opening; niet kwetsbaar drie slagen minder dan beloofd, kwetsbaar twee slagen minder.

Antwoorden op openings-biedingen

Partner heeft geopend. Wat belooft uw reactie?

 • Op 1, , ,
  - pas: 0-5 punten.
  - twee in partners kleur: een vierkaart mee en 6-9 punten.
  - één in een nieuwe kleur: een vierkaart of langer, vanaf zes punten.
  - 1SA met 6-9 punten: geen steun in partners kleur en geen vierkaart in een kleur boven de kleur van het openingsbod.
  - twee in een nieuwe kleur (lager dan de openingskleur): vanaf tien punten en een vierkaart of langer.
  - drie in partners kleur: een vierkaart of langer en 10-11 punten (limietantwoord).
  - twee of drie in een nieuwe kleur (enkele sprong): een mooie zeskaart en de kracht van een openingsbod.
  - 2SA of 3SA: respectievelijk een limietbod (10-12 punten) of 13-15 punten, om te spelen; dit bod ontkent een vierkaart in een hoge kleur.
  - 4/4 (na 1/): steun in partners hoge kleur (12-15 punten) en ten minste een vierkaart mee.
 • Op 1SA
  - pas: 0-8 punten.
  - 2: Stayman vraagt naar partners vierkaart in harten of schoppen.
  - 2 of 2: Jacoby transferbod: belooft ten minste een vijfkaart in de opvolgende kleur (dus respectievelijk een lange harten- of schoppenkleur).
  - 2SA: negen punten, zonder vierkaart har ten of schoppen.
  - 3SA: 10-15 punten, om te spelen.
 • Op 2
  - 2: een afwachtbod, d.w.z. geen behoorlijke eigen kleur.
  - 2/, 3/: een mooie kleur, minstens een vijfkaart met twee tophonneurs.
  - 2SA: een evenwichtige hand vanaf een punt of tien.
  Om te onthouden: pas is uitgesloten op partners 2-opening.
 • Op 2, 2, 2
  - 2SA: afwijsbod, geen steun in partners kleur.
  - een nieuwe kleur op twee- of driehoogte: een mooie kleur, bij voorkeur een vijfkaart met twee tophonneurs.
  - drie in partners kleur: positief, slem is niet uitgesloten. Minstens een slag of drie in de vorm van een honneur in troef, aftroefwaarde (doubleton of singleton in een bijkleur) of azen en heren in een bijkleur.
  - de manche in partners kleur: geen sleminteresse, eindbod.
 • Op 2SA
  - pas: 0-3 punten
  - 3, Stayman vraagt naar partners vierkaart in harten of schoppen.
  - 3 of 3: Jacoby transferbod. Belooft ten minste een vijfkaart in de opvolgende kleur (dus respectievelijk een lange harten- of schoppenkleur)
  - 3SA: 4-10 punten, zonder vierkaart harten of schoppen.
 • Op preëmptieve openingen
  - steunen: rekening houdend met de kwetsbaarheid (partner hanteerde de regel van twee of drie).
  - 3SA op 3 of 3: wat aansluiting in partners kleur en een mooie hand met stops in de andere kleuren.
  Zo, dit was meteen het langste hoofdstuk van deze 'groene' versie van het standaardbiedsysteem.

De herbieding

Over de herbieding van de openende hand zwijgen de meeste systeemkaarten. Dat komt vooral omdat deze herbieding gebaseerd is op gezond verstand.

 • Op een antwoord in een nieuwe kleur geeft een 1SA-herbieding 13-14 punten aan met een verdeelde hand, zonder een vierkaart steun voor partners kleur.
 • Een herbieding van de geopende kleur toont extra lengte (vaak een zeskaart).
 • Herbiedingen met een sprong geven altijd extra kracht aan. In SA 18-19 punten met een evenwichtige verdeling. Een sprong in partners kleur belooft een punt of 16-17 punten en een vierkaart steun.

Het verdere bieden

Bij Biedermeijer Groen horen wel reverse-biedingen, maar de vierde-kleurconventie zult u pas in 'Blauw' aantreffen. Een reverse-bod is een bod in een nieuwe kleur, die partner met zijn bijbod heeft overgeslagen. Voorbeelden:

Noord Zuid
1 1
2  
Noord Zuid
1 2
3  

De eerste situatie wordt wel eens een 'hoge reverse' genoemd (de tweede kleur is hoger dan de eerstgeboden kleur), de tweede situatie een 'lage reverse'.
Een reversebod belooft minstens een punt of zestien. De eerste kleur is bijna altijd een vijfkaart. Het bieden is bovendien forcing, een lage reverse is zelfs mancheforcing.
Ook de antwoordende hand kan reverse bieden. Een reverse in de antwoordende hand is mancheforcing. Een voorbeeld:

Noord Zuid
1 1
1SA 2

Voor het verdere bieden van de openende of antwoordende hand zijn nauwelijks regels. Gezond verstand moet hier de oplossing brengen. Het is vaak de antwoordende hand, die in tweede instantie het eindbod bepaalt (of in elk geval een voorstel doet).

De tegenpartij opent het bieden

Als de tegenpartij opent, kunnen spelers van Biedermeijer Groen het volgende doen:

 • Volgbod van één of twee in een kleur
  Een volgbod op éénniveau mag met minimale waarden (voor een uitkomst of redbod). Het volgbod heeft ruime grenzen: ongeveer 6-16 punten (dat laatste met een hand die niet geschikt is voor een informatiedoublet).
 • Informatiedoublet
  Steun voor alle ongeboden kleuren en de kracht van een openingsbod. Het (praktisch) verplichte antwoord op een informatiedoublet is de beste kleur en belooft 0-8 punten. Vanaf 9 punten spring je in je beste kleur.
 • Volgbod van 1SA
  Dit volgbod is vergelijkbaar met het openingsbod van 1SA en belooft een dekking in de door de tegenpartij geopende kleur.
 • Sprongvolgbod in een kleur
  Een sprongvolgbod belooft een hand vanaf een goed openingsbod met een zeskaart.

Conventionele biedingen

Stayman, Jacoby, de conventionele sterke 2-opening, het informatiedoublet en 4SA als Blackwood: azen vragen.
De antwoorden op 4SA: 5 met nul azen, 5 met één, 5 met twee, enzovoort.
Een negatief doublet, de Multi 2-opening of de Muiderbergse twee maken geen deel uit van BM groen.

Uitkomen en signaleren

 • 'kleintje belooft plaatje'
 • hoogste van een serie (van VB10 met de V)
 • hoogste van een doubleton
 • een na hoogste van een waardeloze drie- of vierkaart.
  Als u wilt signaleren is een hoge kaart een 'aan'signaal en hoog-laag geeft een even aantal in de betrokken kleur aan.

Keuzemenu?

Ja, ik weet dat we ons niet in vakjes willen laten indelen. Wij Nederlanders zijn niet 'standaard' en het zal ons dus echt niet meevallen om een 'standaardsysteem' te spelen.
We stellen daarom voor een 'keuzemenu' te maken voor een beperkt aantal afwijkingen van het systeem. Een paar voorbeelden:

 • De 2-, 2- of 2-biedingen als 'echt en zwak' in antwoord op 1SA.
 • De openingen van 1 en 1 beloven minimaal een vijfkaart (met overigens consequenties voor de 1 en 1-opening).
 • 1-pas-3 en 1-pas-3 is geen limietbod, maar als sterker, mancheforcing.

In het algemeen is het toegestaan om 'niet-ingewikkelde' en 'niet-afbrekende' afspraken toe te passen binnen Biedermeijer® Groen.

Meer weten? Chris Niemeijer en Cees Sint hebben een uitgebreide beschrijving van Biedermeijer® Groen vastgelegd in een boek, verkrijgbaar bij de Bridge en Boekenshop te Utrecht voor € 9,95