De meeste clubs krijgen ermee te maken: hoe krijgen we voldoende vrijwilligers enthousiast om met enige regelmaat belangrijke taken voor de vereniging te willen uitvoeren? En hoe zorgen we ervoor dat we de juiste persoon op de juiste plek krijgen en houden?

Om vrijwilligers te behouden moet u hen laten blijken dat ze gewaardeerd worden. Hoe doet u dat? Dat hoeft niet financieel te zijn. Sterker, u zult sommige vrijwilligers daarmee zelfs beledigen. De beloning die zij krijgen voor hun werk zou moeten passen bij hun beweegredenen en varieert van een compliment, een jaarlijks uitje, een kerstpakket tot een vrijwilligersdrive.

Denk ook eens aan de volgende opties om uw waardering te uiten:

  • Compliment geven, publiekelijk of in een gesprek.
  • Deskundigheidsbevordering door hen cursussen te laten volgen
  • Attentie bij 'lief en leed'
  • Verkiezing vrijwilliger van het jaar
  • Voordracht voor een onderscheiding (lid van verdienste/erelid van de club)
  • Jaarlijks etentje of uitje voor vrijwilligers
  • Artikelen in de dorpskrant over de inzet van vrijwilligersbeloning

Het is ook mogelijk om een NBB-onderscheiding aan te vragen.

Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. Hoe zorg je er voor dat vrijwilligers zich prettig blijven voelen? Vrijwillige medewerkers vragen een aparte benadering, soms toegespitst op het individu. Hoe ga je hiermee om? Vaak is er behoefte aan duidelijke afspraken, regels en richtlijnen. Een helder vrijwilligersbeleid is daarom een belangrijk hulpmiddel.

Vrijwilligersbeleid bestaat over het algemeen uit het scheppen van voorwaarden voor het vrijwilligerswerk, het afstemmen tussen werk en vrijwilliger en het werven van vrijwilligers.