Voor sommige mensen is het aanmelden voor een Beginnerscursus Bridge een hele stap, zeker als je nog niet goed weet wat bridge eigenlijk is. Een Kennismakingsclinic Bridge kan gebruikt worden om mensen te overtuigen om zich toch aan te melden voor een cursus. We maken onderscheid tussen 2 typen clinics:

1. Een clinic om vooroordelen te ontkrachten en te benadrukken dat het sociaal, uitdagend en veel minder ingewikkeld is als men denkt. De handleiding voor deze clinic is in samenwerking met Henny Gervers opgesteld.
2. Een clinic om in de praktijk kennis te maken met het spel. Hierbij krijgen de deelnemers al snel de kaarten in handen en binnen een half uur spelen ze hun eerste spelletje. Deze documenten zijn opgesteld door Saskia Hermans. Haar presentatie tijdens het Bridgecongres 2016 is beschikbaar, evenals oefenspellen voor tijdens de clinic en de spelregels van Startersbridge, een eenvoudige manier om mensen kennis te laten maken met bridge.

Beide vormen zijn zeer geschikt bij het werven van nieuwe leden, maar het kan per club verschillen welke het meeste rendement oplevert.
U kunt hieronder inloggen voor documenten om zelf een Kennismakingsclinic te organiseren.

De BridgeBond wil graag dat de bridgeverenigingen floreren. Naast de inzet voor de gewone bridgeavond heeft elke vereniging ook de zorg voor de continuïteit van het ledenaantal op langere termijn. Om succesvol te bestaan moet elke vereniging aan werving doen. Werving is het succesvolst als er geworven wordt onder niet-bridgers. De BridgeBond helpt verenigingen daarom bij het verzorgen van bridgelessen via het project 'Start Bridge'.

Plotseling is het zover: de bridgelessen die uw vereniging gaf zijn afgelopen en de cursisten gaan 'gewoon' lid worden. Of de plaatselijke bridgedocent heeft zijn cursisten naar u verwezen. Fijn natuurlijk, al die nieuwe leden. Maar hoe zorgt uw vereniging ervoor dat ze ook lid blijven? De BridgeBond biedt hulp.

Een constante stroom van nieuwe leden? Helaas gaat dit voor de meeste verenigingen niet op. Het werven van nieuwe leden zal de vereniging zelf moeten doen. De BridgeBond kan u hierbij helpen.